Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

 Stowarzyszenie Klaster NGO 

  Powiatu Szczecineckiego

 

Stowarzyszenie powstało w 2012 r.

 

Siedziba:

ul. W. Bartoszewskiego 12/12, 78-400 Szczecinek

czynne: od wtorku do czwartku
w godz. 14.00-18.00

 

Numer rejestrowy KRS: 0000435553,
Regon Stowarzyszenia: 321306006,
NIP Stowarzyszenia: 6731896333.

 

Prosimy o przekazywanie darowizn na rzecz Stowarzyszenia na nasze konto w banku BGŻ BNP Paribas O/Szczecinek:

88 1600 1462 1818 7550 9000 0001

 

 

Z dopiskiem ” NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I KOSZTY Z TYM ZWIĄZANE”

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu Mariusz Michalski - tel. 697 755 214

Prezes d/s Personalnych Krystyna Bratkowska 

 

Misja Stowarzyszenia:

 • *wspieranie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym: ubogich, niepełnosprawnych i starszych oraz działania na rzecz wzrostu ich kompetencji i odzyskania wiary we własne możliwości.
 • * działania na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych (głównie z powiatu szczecineckiego).

 

Misję swoją Stowarzyszenie realizuje m. in. przez następujące działania:

 

 1. Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie oraz finansowanie przedsięwzięć mających na celu realizację celów Stowarzyszenia
 2. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami, uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi oraz organizacjami jednostek naukowych, , których działalność wiąże się z celami Stowarzyszenia
 3. Organizację szkoleń, praktyk, konferencji, seminariów, wystaw, koncertów, targów, wyjazdów studyjnych, prezentacji, działalności wydawniczej.
 4. Organizację konsultacji, doradztwa, poradnictwa, coachingu.
 5. Przeprowadzanie badań, analiz, prognoz i ekspertyz.
 6. Wypracowanie modelowych programów, systemowych rozwiązań oraz ich upowszechnianie i wdrażanie.
 7. Rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju.
 8. Wymianę doświadczeń, kojarzenie partnerów krajowych i zagranicznych dla wspólnych przedsięwzięć realizujących cele statutowe Stowarzyszenia
 9. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, usługowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej i merytorycznej na rzecz podmiotów znajdujących się w obszarze celów Stowarzyszenia.
 10. Rozbudowę infrastruktury służącej realizacji celów Stowarzyszenia zarówno należącą do Stowarzyszenia jak i do innych podmiotów.
 11. Organizację systemu informacji i promocji, oraz podejmowanie akcji promocyjnych kampanii informacyjnych i reklamowych.
 12. Organizowanie doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy,
 13. Tworzenie i rozwijanie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz organizację sieci współpracy między różnorodnymi podmiotami.
 14. Inicjowanie, organizowanie, utrzymanie, wspieranie i finansowanie współpracy oraz powiązań między jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi.
 15. Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości
 16. Tworzenie Funduszy stypendialnych
 17. Organizowanie systemu gromadzenia i dystrybucji informacji.
 18. Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie działań społeczno-wychowawczych, oświatowych, kulturalnych, sportowych
 19. Rehabilitację zawodową, społeczną oraz psychoruchową,
 20. Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie konkursów.
 21. Wspomaganie społecznych inicjatyw zbieżnych z celami Stowarzyszenia
 22. Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, promowanie, wspieranie oraz finansowanie innych działań, mających na celu realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

 

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|