Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

SPOTKANIE ZAłOżYCIELSKIE RADY PROGRAMOWEJ ORG. POZARZąDOWYCH
8 listopada 2007 roku odbyło się posiedzenie grupy inicjatywnej przedstawicieli szczecineckich organizacji pozarządowych, którzy postanowili utworzyć Radę Programową Organizacji Pozarządowych w Szczecinku.
Doszliśmy do wspólnego wniosku, że istnieje potrzeba powołania do życia takiej Rady.
Chcieliśmy poinformować wszystkich zainteresowanych, że w dniu 22 listopada o godzinie 16.00 (ponownie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Szczecinku) rozpocznie się zebranie założycielskie Rady Programowej Organizacji Pozarządowych.
Poniżej przedstawiamy w zarysie formę, cele i zadania funkcjonowania Rady, jakie do tej pory ustaliliśmy (szczegóły dopracujemy w trakcie wspólnej pracy).

1. Rada Programowa:
a) powołana do działania ma być przez te szczecineckie organizacje pozarządowe, które na drodze uchwały swoich zarządów podejmą decyzję o współtworzeniu i uczestnictwie w działaniach Rady Programowej;
b) ma być otwartym Forum szczecineckich organizacji pozarządowych;
c) ma być organem koordynacyjno – doradczym szczecineckich organizacji pozarządowych;
d) nie ma posiadać osobowości prawnej, w związku z czym nie może nabywać praw ani zaciągać zobowiązań;
e) ma się zbierać się co najmniej raz na 6 miesięcy.

2. W skład Rady Programowej mają wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Szczecinka. Osoba upoważniona nie musi być członkiem władz organizacji. Każda organizacja może upoważnić do działania w Radzie Programowej tylko jednego swojego przedstawiciela. Ma się to odbyć na drodze podjęcia uchwały władz danej organizacji. Udział w pracach Rady Programowej ma mieć charakter społeczny – nieodpłatny.

3. Do celów Rady Programowej mają należeć :
a) zgłaszanie postulatów i propozycji do strategii miasta Szczecinek;
b) tworzenie płaszczyzny współpracy szczecineckich organizacji pozarządowych;
c) tworzenie partnerstw i porozumień na rzecz rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb mieszkańców Szczecinka;
d) wzmocnienie instytucjonalne szczecineckich organizacji;
e) popularyzacja idei społecznikostwa i wolontariatu.

4. Prezydium Rady Programowej ma być organem koordynacyjnym i doradczym oraz reprezentującym Radę na zewnątrz.
5. W skład Prezydium Rady mają wchodzić w sposób demokratyczny wybrani przedstawiciele Rady Programowej (na spotkaniu 22 listopada mamy ustalić sposób wyboru członków Prezydium oraz dokonać wyboru tychże).
6. Kadencja Prezydium Rady ma trwać 3 lata.
7. Prezydium ma się zbierać nie rzadziej, niż co dwa miesiące.
8. Udział w pracach Prezydium Rady ma być nieodpłatny.
9. Do zadań Prezydium Rady ma należeć:
a) integracja III sektora;
b) zbieranie i upowszechnianie informacji o działalności szczecineckich organizacji pozarządowych;
c) opiniowanie miejskich strategii i programów dotyczących organizacji pozarządowych;

Wydelegowanych przedstawicieli w drodze uchwały władz poszczególnych szczecineckich organizacji serdecznie zapraszamy na posiedzenie założycielskie Rady, które ma się odbyć właśnie 22 listopada.

Prosimy jednocześnie o dostarczenie egzemplarza uchwały (projekt takiej uchwały znajduje się poniżej ) władz Państwa organizacji do Pani Beaty Kowal (Urząd Miasta – pokój 31) do dnia 21 listopada lub bezpośrednio na samo spotkanie.

Do uchwały prosimy dołączyć kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego ewentualnie innego rejestru, w którym zapisana jest Państwa organizacja.

Mariusz Michalski, Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza" (tel. 0 697 755 214)

PS. W/W Uchwałę o poniższej treści podpisało ponad 30 organizacji:

 

UCHWAŁA NR……………
z dnia……………………..


Zarządu …………………………………………………………………………………………
(nazwa organizacji)
w sprawie przystąpienia do współtworzenia i powołania „Rady Programowej” szczecineckich organizacji pozarządowych i upoważnienia przedstawiciela Organizacji do jej reprezentowania w w/w Radzie Programowej.


Zarząd ………………………………………………………………………..…… postanawia:
(nazwa organizacji)
1. przystąpić do współtworzenia i powołania „Rady Programowej” szczecineckich organizacji pozarządowych;
2. upoważnić p. …………………………………………………………. do reprezentowania Organizacji w pracach przy współtworzeniu „Rady Programowej”, o której mowa w pkt.1 oraz do reprezentowania Organizacji w powołanej „Radzie Programowej”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

…………………………
pieczęć organizacji podpisy osób uprawnionych

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
15.01.2018r: kolejne doroczne Świąteczne spotkanie opłatkowe szczecineckich NGOs i JST 18 styczeń 2018 Mariusz Michalski 38
15.01.2018r ostateczne ustalenia ad. dorocznego Świątecznego Spotkania opłatkowego szczecineckich Pozarządowców z przedstawicielami szczecineckich instytucji samorządowych 20 grudzień 2017 Mariusz Michalski 42
Boże Narodzenie 2017 roku 19 grudzień 2017 Super User 44
15.01.2018r odbędzie się doroczne Świąteczne Spotkanie opłatkowe szczecineckich Pozarządowców z przedstawicielami szczecineckich instytucji samorządowych 15 grudzień 2017 Mariusz Michalski 56
13.12.2017r: spotkanie robocze NGOs na temat współorganizowania Świątecznego spotkania opłatkowego szczecineckich NGO z przedstawicielami JST naszego powiatu 08 grudzień 2017 Mariusz Michalski 52
20.10.17r Członkowie i sympatycy Rady NGOs w Szczecinku przedyskutowali założenia Programu Współpracy Powiatu Szczecineckiego z NGOs 21 październik 2017 Super User 80
W piątek 20.10.17r odbędzie się spotkanie członków i symptyków Rady NGOs w Szczecinku: omówimy założenia Programu Współpracy Powiatu Szczecineckiego z NGOs 13 październik 2017 Super User 58
Więc jednak Centrum NGOs będzie w budynku po szkole przy ul. A. Krajowej? Odpowiedź Burmistrza Szczecinka na pismo Prezydium Rady NGOs w Szczecinku ad. przyszłości Centrum NGOs w Szczecinku 22 sierpień 2017 Super User 86
Pismo Prezydium Rady NGOs w Szczecinku do Burmistrza Szczecinka ad. przyszłości Centrum NGOs w Szczecinku 07 sierpień 2017 Super User 121
03.06.17r, od godz. 11.00: Dzień Pozarządowca 08 czerwiec 2017 Super User 162
03.06.17r, od godz. 11.00: Dzień Pozarządowca 02 czerwiec 2017 Super User 192
17 maja w szczecineckim Zamku odbyła się interesująca konferencja z panelem dyskusyjnym na temat współpracy NGO-JST i instytucji rządowych 19 maj 2017 Super User 184
17.05.16r, początek godz. 14.00: spotkanie majowe NGO-JST i instytucji rządowych oraz 15.05.17r, godz. 16.00 spotkanie robocze NGOs (2) 05 maj 2017 Super User 219
Wielkanocne Życzenia i ... spotkanie majowe NGO-JST i instytucji rządowych 14 kwiecień 2017 Super User 194
Prezydium Rady NGO w Szczecinku zaprasza NGOs 31 marzec 2017 Mariusz Michalski 228
13.02.2017r spotkanie sprawozdawczo - wyborcze członków Rady Programowej Org. Pozarządowych w Szczecinku odbyło się 17 luty 2017 Super User 292
Poniedziałek 13.02.2017r: Prezydium Rady NGO w Szczecinku zaprasza na ważne spotkanie wyborcze 06 luty 2017 Mariusz Michalski 256
23.01.2017r: kolejne doroczne Świąteczne spotkanie opłatkowe szczecineckich NGOs i JST 31 styczeń 2017 Mariusz Michalski 275
23.01.2017r: Świąteczne spotkanie opłatkowe szczecineckich Pozarządowców z przedstawicielami szczecineckich instytucji samorządowych 08 styczeń 2017 Mariusz Michalski 346
Boże Narodzenie 2016 roku 21 grudzień 2016 Super User 319
Zaproszenie na spotkanie organizacyjne członków i sympatyków Rady, które odbędzie się w dniu 02.12.2016, godz. 16.00 w sali 11 Centrum NGO w Szczecinku 28 listopad 2016 Super User 310
18.10.2016r spotkanie przedstawicieli NGO w celu omówienia projektów Programów współpracy UM Szczecinek i Powiatu Szczecineckiego z NGOs odbyło się 22 październik 2016 Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza" 481
18.10.2016r, godz.16.00: spotkanie przedstawicieli NGO w celu omówienia projektów Programów współpracy UM Szczecinek i Powiatu Szczecineckiego z NGOs 12 październik 2016 Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza" 442
Od 29.09.2016r trzecia edycja szkolenia z podstaw obsługi komputera i Internetu 26 wrzesień 2016 Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza" 201
15.08.2016r DZIEŃ POZARZĄDOWCA - Dziękujemy! 18 sierpień 2016 Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza" 428

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 121 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|