Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

 

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych bądź kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych...

"Za sprawowanie roli opiekuna sąd może przyznać wynagrodzenie.

Do podstawowych zadań opiekuna prawnego/kuratora należy:

-     reprezentowanie podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami,

-     zarzadzanie majątkiem podopiecznego,

-     sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym,

-     sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd.

 

Wymagania wobec kandydata:

-     obywatelstwo polskie,

-     pełna zdolność do czynności prawnych,

-     pełnia praw publicznych.

 

Przydatne w sprawowaniu opieki prawnej/kurateli są: komunikatywność, umiejętność załatwiania spraw w urzędach i placówkach służby zdrowia, samodzielność, zaangażowanie w realizację zadań, ogólna orientacja w problematyce niepełnosprawności i instytucjach wspierających osoby niepełnosprawne.

Preferowane do pełnienia roli opiekuna/kuratora są osoby z wykształceniem kierunkowym: praca socjalna, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, pielęgniarstwo, opiekunka środowiskowa lub pokrewne.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie następujących dokumentów:

-     podanie/list motywacyjny,

-     CV lub krótki opis obejmujący wykształcenie, inne kwalifikacje przydatne w pełnieniu roli opiekuna/kuratora, przebieg pracy zawodowej,

-     oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego/kuratora,

-     oświadczenie o niekaralności,

-     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), dla potrzeb wskazania jako kandydata na opiekuna prawnego/kuratora.

 

Dokumenty można składać w MOPS w Szczecinku, ul. Wiejska 4.

Osoby zainteresowane będą rekomendowane sądowi na jego wniosek o wskazanie kandydata na opiekuna/kuratora.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 37 280 15.

"

Źródło info: MOPS

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|