Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

  

    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż na podstawie  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014, poz. 370) począwszy od wniosku składanego za kwiecień 2014 r. pracodawca składa wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. W sytuacji gdy 25 dzień miesiąca przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni -  w myśl art. 57 kpa, ze szczególnym uwzględnieniem § 4...

Czytaj więcej...

    Newsletter ze szczecińskiego Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego - 29.06.2015r:

Czytaj więcej...

 

 

   Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku (przy Starostwie Powiatowym w Szczecinku) serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne pn.: „Środa z funduszami dla organizacji pozarządowych na aktywizację społeczną i zawodową”, które odbędzie się 01 lipca br. o godz.  10:00, w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy 28 Lutego 16...

Czytaj więcej...

   Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków w VIII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”. Celem programu jest podnoszenie jakości edukacji i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości. Dofinansowanie projektów w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia,  porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców...

 

Czytaj więcej...

  

   KE  ogłosiła publiczne konsultacje dotyczące stosowania dyrektywy 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji(tzw. dyrektywy o niebieskiej karcie). Celem tej dyrektywy było zachęcenie do podejmowania pracy na terytorium UE przez wysokiej klasy specjalistów z państw trzecich, co jest szczególnie ważne dla rozwoju gospodarczego w warunkach globalnej konkurencji. Polska także wdrożyła tę dyrektywę wprowadzając zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (art. 127 i n. ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach)...

Czytaj więcej...

    Newsletter ze szczecińskiego Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego - 22.06.2015r:

Czytaj więcej...

 

  Burmistrz Miasta Szczecinek działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Klubu Młodzieżowego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego…

Czytaj więcej...

    Newsletter ze szczecińskiego Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego - 16.06.2015r:

Czytaj więcej...

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

Urząd Miasta Szczecinek

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|